AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

                                                           

Od 18. února do 25. února 2018 - doba postní

Dnes je 1. neděle postní

SVÁTKY A PŘIPOMÍNKY V TÝDNU:

Út 20.2 připomínka sv. Hyacinty Marto a sv. Františka Marto

St 21.2 připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele
církve

Čt 22.2 Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Pá 23.2 připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Papež František vyzývá, abychom se v pátek 23. února 2018 modlili a postili zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.


Příští neděli je 2. neděle postní

V neděli 25. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná
"Svatopetrský haléř", příspěvek, který přichází od místních církví na
podporu papežské charity, aby Svatý Otec mohl jménem celé církve přispět ke
zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných
katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím
křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm,
kteří ji budou potřebovat.

BOHOSLUŽBY V TÝDNU:

OPATOV

18.2 neděle 7.45 Za zemřelé z našich rodin a za duše v očistci

20.2 úterý v 17.00 na faře

22.2 čtvrtek v 17.00 na faře

25.2 neděle 7.45


DĚTŘICHOV

18.2 neděle 9.00

25.2 neděle 9.00


KOŠÍŘE

18.2 neděle 10.30

25.2 neděle 10.30


Výuka náboženství v úterý ve škole v Opatovci ve 14.15 a na faře v 16.00Velikonoční bohoslužby v Opatově, Dětřichově a Opatovci Košířích

Květná neděle 25. 3 žehnání ratolestí, průvod a mše svatá

OPATOV 7.45

DĚTŘICHOV 9.00

KOŠÍŘE 10.30


Zelený čtvrtek 29. 3 připomínka poslední večeře a úzkosti v Getsemanech

DĚTŘICHOV 16.30

OPATOV 18.00


Na Velký pátek 30.3 si v OPATOVĚ připomeneme Ježíšovu křížovou
cestu v 17.30 při cestě kolem obrazů křížové cesty

Velkopáteční obřady v OPATOVĚ v 18.00


O vigilii Zmrtvýchvstání budeme rozjímat nad dějinami spásy a obnovíme svůj vlastní křest s radostí z Ježíšova zmrtvýchvstání při obřadech velikonoční vigilie vzkříšení v

OPATOVĚ v 19.00


V neděli 1.4 prožijeme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

OPATOV 7.45

DĚTŘICHOV 9.00

KOŠÍŘE 10.30


Pondělí velikonoční

OPATOV 7.45

KOŠÍŘE 9.00