"Náš Pán Ježíš Kristus nám ve všem pomáhá tak, abychom jednali v souladu s jeho vůlí. Hlavní věc je nepřetržitě se modlit. Také vždy za vše, co se s tebou děje, děkuj Bohu."  sv. Antonín, opat

Opatovská madona
Opatovská madona
Kostel sv. Petra a Pavla v Dětřichově
Kostel sv. Petra a Pavla v Dětřichově
Poutní kaple sv. Jana Nepomuckého v Opatově
Poutní kaple sv. Jana Nepomuckého v Opatově
Kostel Narození Panny Marie v Opatovci, Košířích
Kostel Narození Panny Marie v Opatovci, Košířích

Římskokatolická farnost Opatov v Čechách

je územním společenstvím římských katolíků v litomyšlském vikariátu královéhradecké diecéze. 

Historie obce

První písemná zmínka o Opatovu je z roku 1347, ves samotná je však zřejmě poněkud starší. Původní místní kostel byl v románském slohu, později byl několikráte přestavován, naposledy v 19. století. Barokní fara vznikla adaptací původního zámečku (podobný případ adaptace panského sídla na sídlo farnosti lze najít v jihočeském Lomci u Vodňan).

V 1. st. po Kr. obepínal celé Čechy široký neproniknutelný les, který chránil území před nepřáteli. Proto zde bylo zakázáno zakládat osady. Teprve když benediktíny vystřídal na litomyšlském opatství ve 12. st. řád premonstrátů, přísné nařízení se začalo porušovat. Do nových osad byli zváni pracovití řemeslníci a sedláci z Německa. Kolonisté při převzetí pozemků zaplatili mírný poplatek jejímu držiteli, a protože museli změnit les na ornou půdu, byli na 16 - 20 let osvobozeni od daní. Každý nový usedlík dostal ve vesnici přídělem stejně velký díl půdy (180 - 200 měřic).

První zmínka o počátcích osídlení kraje je již z r. 1167.

Osada Opatov (německy Abtsdorf nebo dříve i Groß Absdorf, Abbatisvilla) byla založena roku 1247 (nebo 1248 - údaje z různých pramenů se liší) opatem Herrmanem z litomyšlského opatství (proto Opatov) jako obec s osadníky německého původu.

Odraz v literatuře

Z Opatova pocházel Jan Deml. Jeho vnuk, kněz brněnské diecéze a spisovatel Jakub Deml (1878 - 1961) popisuje v Mohyle historii rodu. V kap. 19 podává popisnou črtu o tom, jak se s Pavlou Kytlicovou a bratrem Antonínem vypravili do Opatova, aby nalezli dědův rodný domek. Zároveň v textu popisuje přijetí na místní faře, rozhovory s tehdejším místním farářem a popisuje též dojem, který v něm zanechala účast na nedělní bohoslužbě v opatovském kostele.

Přehled duchovních správců

Henrich Rucker nar.21.5.1891 ord.12.7.1914

Po Jindřichovi Rückerovi (německé národnosti, který byl posléze odsunut) nastoupil

P. František Kettner 1946 - 1950 ; nar.27.8.1918, ord.28.6.1942   P. Josef Andres 1950 - 1958; nar.1.7.1918,  ord.29.6.1943

P. Fulgenc Jančík 1959 - 1960;

P. Ladislav Kovařík 1961 - 1974

P. Jaroslav Horník, SDB (farář)  1974 - 2015; nar.29.11.1928 or.10.12.1967

P. František Beneš, SDB (ex currendo z Litomyšle)

2015 (březen-prosinec)

 Mons. Mgr. Pavel Dokládal (ex currendo z Koclířova) 2015-2017

R.D. Mgr. Zdeněk Šilhánek (administrátor in spiritualibus) 

od 1. července 2017 - 31.7.2020 

 Mons. Mgr. Pavel Dokládal (ex currendo in materialibus z Koclířova) od 1. července 2017 - 31.7.2020

 P. Ing. Mgr. Ľubor Schlossár, administrátor farnosti in spiritualibus i materialibus v Opatově a výpomocný duchovní v Koclířově  od 1. srpna 2020

Současnost

Farnost má sídelního duchovního správce P. Schlossára, který je zároveň i představeným Komunity Gratia, kterou tvoří kněží i sestry. 

/srov. https://cs.wikipedia.org/wiki/Římskokatolická_farnost_Opatov_v_Čechách / a https://www.obecopatov.cz/41-historie

Poutní slavnostní mše sv. 17.1. 

/nejbližší neděli/.