KŘTY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH


Křest

Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s
Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které
máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Křest je cestou
z říše smrti do života; je branou do církve a počátkem trvalého
společenství s Bohem. Při křtu jsou nám odpuštěny hříchy, jsme vytrženi
z moci smrti a pozváni k životu v radosti (Katechismus katolické
církve (KKC) 1213-1216, 1276-1278).

Křest je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí.

Vznik nového
života je zázrak a u jeho počátku je vždy Bůh. Rodičovství je spoluúčastí
člověka na tvůrčí moci Boží. Křest je pak znamením, že na začátku života,
i života vašeho dítěte, stojí Bůh. Předpokladem pro křest je víra - víra
v osobního Boha, původce a stvořitele všeho, který vstoupil do
lidských dějin poznamenaných zlem skrze svého Syna Ježíše Krista. Víra, která
dává smysl lidskému životu. Ve víře není lidský život dílem náhody, ale je
zakotven v jistotě, která se opírá o Boha, který je počátek
i cíl života. Děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také
dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru
slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

Co je potřeba ke křtu dětí:

přijít včas dohodnout vhodný termín a vše potřebné

přinést rodný list dítěte a oddací list včetně potvrzení o církevním sňatku

u rodičů, kteří nejsou církevně sezdáni, trvá příprava na křest dítěte
minimálně 1 měsíc (tj. 4 setkání po týdnu), dle Směrnic Biskupské
konference

rodiče, kteří chtějí pokřtít dítě v jiné farnosti, musí mít
k tomu souhlas vlastního faráře

křtěné dítě by mělo mít kmotra nebo kmotru. Úlohou kmotrů je pomáhat při
náboženské výchově dítěte, být mu duchovním rádcem a ujmout se ho
v případě mimořádné situace, kdy se o ně nemohou postarat rodiče. Kmotři
by měli být znalí pravd víry, žijící s Kristem a pro Krista (tj. být
pokřtěni, biřmováni, přistupující k ostatním svátostem).


.